matkop

mandarijneend

meerkoet

merel

middelste bonte specht

middelste zaagbek

nijlgans

nonnetje

oeverloper

oeverzwaluw

ooievaar

patrijs

pijlstaart

paapje

pestvogel

pimpelmees

putter (distelvink)

purperreiger

ralreiger

ransuil

regenwulp

rietgors

rietzanger

roerdomp

roodborst

roodborsttapuit

rosse stekelstaart

rotgans

reuzenstern