scholekster

scharelaar

sijs

slechtvalk

smient

slobeend

spreeuw

sperwer

staartmees

steenuil

steenloper

steltkluut

stormmeeuw

strandleeuwerik

sneeuwgors

tapuit

tafeleend

Turkse tortel

tureluur

tuinfluiter

tjiftjaf

torenvalk

velduil

veldleeuwerik

vink

visarend

visdief

vuurgoudhaan

waterral

waterhoen

watersnip

wespendief

wilde eend

wilde zwaan

wintertaling

winterkoning

witte kwikstaart

witgat

wulp

woudaapje

zanglijster

zilvermeeuw

zilverplevier

zomertaling

zomertortel

zwaangans

zwarte ibis

zwartkop

zwarte kraai

zwarte roodstaart

zwarte mees

zwarte ooievaar

zwarte wouw

zwarte ruiter

zwarte zwaan